กิจกรรมสัมมนา Cartridge Heater

“ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ฟรี !! ”

สัมมนาออนไลน์เรื่อง “Process Controller” ผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ Watlow ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยบริษัทยูไนเต็ด อินสทรูเมนท์ แอนด์ เมโทรโลยี จำกัด

จัดสัมมนาทั้งหมด 2 ครั้ง

ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 – 11.30 น.

ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 – 11.30 น.

ลงทะเบียนเข้ามร่วมสัมมนา