กิจกรรมสัมมนา Power Controller

“ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ฟรี !! ”

สัมมนาออนไลน์เรื่อง “Power Controller” ผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ Watlow ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยบริษัทยูไนเต็ด อินสทรูเมนท์ แอนด์ เมโทรโลยี จำกัด

ในวันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 – 11.30 น.

ลงทะเบียนเข้ามร่วมสัมมนา