REVIEW ตู้วัดความชื้นและอุณหภูมินอกสถานที่

ตู้วัดอุณหภูมิและความชื้นนอกสถานที่ โดยระบบนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน


1.ตู้วัดอุณหภูมิและความชื้นแบบนอกสถานที่ ภายในตู้มีเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ PT1000 หน้าจอแสดงผล สำหรับอ่านอุณหภูมิ และเซนเซอร์วัดความชื้น แบรนด์ E+E ELEKTRONIK สามารถส่งสัญญาณให้กับตู้บันทึกข้อมูลได้


2. ตู้บันทึกข้อมูล ใช้เครื่องควบคุมรุ่น F4T ของแบรนด์ WATLOW ในการบันทึกข้อมูล สามารถบันทึกได้สูงสุด 24 input มี Internal Memory 80 MB สามารถนำข้อมูลออกมาเป็นไฟล์ csv และสามารถเปลี่ยน Module เพื่อทำการควบคุมได้