วิธีการตรวจสอบค่าความเป็นฉนวนของ Heater

แนะนำวิธีตรวจสอบค่าความเป็นฉนวนของฮีทเตอร์และการเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสม