ปริมาณ CO2 ในอาคารส่งผลอย่างไรบ้าง ??

รู้หรือไม่ ! ปริมาณ CO2 ในอาคารสำคัญมาก !! เพราะหากมีปริมาณ CO2 ในอาคารมากกว่าเกณฑ์ที่จำเป็น จะทำให้เกิดผลเสียกับร่างกายของคนในอาคารได้ เราจะสามารถควบคุมและวัดค่า CO2 ในอาคารได้อย่างไร ? หาคำตอบได้ที่คลิปนี้ !

.

สามารถติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

? Website : www.uimbkk.com

? Facebook : Uimbkk

? Line Official : @uimbkk

? sales@uimbkk.com

? (66)2944 8271-2