เครื่องมือวัดความชื้น อุณหภูมิในอุตสาหกรรมยาและอาหาร

เครื่องมือวัดความชื้น อุณหภูมิในอุตสาหกรรมยาและอาหาร

.

สิ่งที่สำคัญที่สุดในอุตสาหกรรมยาและอาหารนั่นก็คือความสะอาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการการผลิตสินค้า ซึ่งหากมีการผิดพลาดจะส่งผลที่อันตรายต่อยา อาหาร และความปลอดภัยของผู้บริโภค เพราะฉะนั้นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการผลิตจะต้องมีความสะอาด ปลอดภัย และมีความแม่นยำ ไม่ใช่เพียงแค่เครื่องมือเครื่องจักรในการผลิต แต่สภาพแวดล้อมในการทำงานก็สำคัญ โดยเฉพาะความชื้น (Humidity) และอุณหภูมิ (Temperature) เพราะฉะนั้นจึงต้องมีเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมอยู่เสมอ

.

ทำไมต้องควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ ?

เนื่องจากความชื้นและอุณหภูมิในอากาศส่งผลต่อการผลิต หากมีมากหรือน้อยจนเกินไปอาจส่งผลต่อยาหรืออาหารได้ เช่น ในอุตสาหกรรมยาหากมีความชื้นมากกว่า 60% จะส่งผลให้ยาเสื่อมสภาพ, แคปซูลเปื่อย ,ก่อให้เกิดการสะสมของแบคทีเรียได้ หรือในอุตสาหกรรมอาหารหากมีความชื้นไม่แน่นอนก็จะส่งผลต่อคุณภาพอาหาร รสชาติ และอาจทำให้มีผลต่อการเก็บรักษา ทำให้อาหารมีอายุที่สั้นลง เพราะฉะนั้นแล้วการควบคุมความชื้นและอุณหภูมิจึงจำเป็นอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมยาและอาหาร

.

โดยทาง UIM เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าจากแบรนด์ E+E ELEKTRONIK ซึ่งมีเครื่องมือที่ใช้ในอุตสาหกรรมยาและอาหาร ผ่านมาตรฐานขององค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (Food and Drug Administration : FDA) สามารถใช้ในการวัดความชื้น อุณหภูมิในอุตสาหกรรมยาและอาหารได้อย่างแม่นยำ ไม่ว่าจะเป็น EE300Ex, EE220 และ EE310 เป็นต้น

.

หากสนใจสามารถติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดสินค้าได้ที่ช่องทางต่าง ๆ ของ UIM