เครื่องมือวัดความดันระบบกลไก (Mechanic) และระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic) แตกต่างกันอย่างไร ?

รู้หรือไม่ ? เครื่องมือวัดความดันระบบกลไก (Mechanic) และระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic) แตกต่างกันอย่างไร ?

.

เครื่องมือวัดความดันระบบกลไก (Mechanic) ทำงานโดยอาศัยแรงกดที่เกิดจากความดันจะส่งไปขับเคลื่อนกลไกลภายในเครื่องมือวัดความดัน ซึ่งมีกลไกลหลากหลายรูปแบบ ได้แก่

  1. กลไกแบบบูร์ดอง (Bourdon)
  2. กลไกแบบไดอะแฟรม (Diaphargm)
  3. กลไกแบบแคปซูล (Capsule)
  4. กลไกแบบเบลโลว์ (Bellows)

โดยกลไกแต่ละแบบสามารถรองรับความดันในการวัดได้แตกต่างกันในแต่ละโครงสร้าง เช่นกลไกลแบบบูร์ดองมีย่านการวัดสูงถึง 1600 bar กลไกลแบบไดอะแฟรมมีย่านการวัดสูงถึง 600 bar

.

ส่วนเครื่องมือวัดความดันระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics) ทำงานโดยอาศัยแรงกดที่เกิดจากความดันจะถ่ายทอดสู่ตัวตรวจจับ (Sensor) และสร้างสัญญาณไฟฟ้าส่งต่อไปยังระบบประมวลผลและจอแสดงผล

.

ทั้งเครื่องมือวัดความดันระบบกลไก (Mechanic) และระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic)
สามารถทำงานได้หลากหลายรูปแบบของเครื่องมือวัดความดัน ไม่ว่าจะเป็น Pressure Gauge, Differential Pressure Gauge, Pressure Transmitter, Pressure Switch เป็นต้น