ความชื้นในอากาศสำคัญอย่างไร ?

ความชื้นในอากาศนั้นเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติและชั้นบรรยากาศ โดยน้ำจะระเหยจากแหล่งน้ำบนพื้นผิวโลกเข้าสู่ชั้นบรรยากาศ ไอน้ำจะถูกสร้างขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยการระเหยและถูกกำจัดออกด้วยการควบแน่น กลายเป็นส่วนสำคัญของวัฏจักรของน้ำ โดยที่อุณหภูมิสูง อากาศจะสามารถกักเก็บไอน้ำได้มาก ยิ่งอากาศอบอุ่น ความชื้นจะยิ่งสูง
.
อุณหภูมิส่งผลอย่างไรกับความชื้นในอาคาร ?
เมื่ออากาศเย็นจะไม่สามารถกักเก็บความชื้นได้ดีเท่าอากาศร้อน การรักษาระดับความชื้นในอาคารที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญ หากปริมาณความชื้นเกิดความไม่พอดี จะส่งผลต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัย และอาจส่งผลเสียต่อทรัพย์สินภายในอาคารได้
.
ความชื้นในอาคารบ้านเรือนอาจเกิดขึ้นได้จากฝนที่รั่วมาจากทางหน้าต่าง หลังคา หรือความชื้นที่เพิ่มขึ้นจากชั้นดิน หากมีความชื้นมากเกินไปจะทำให้เชื้อราและแบคทีเรียต่าง ๆ เติบโตได้ดี ซึ่งอาจส่งผลให้เฟอร์นิเจอร์มีเชื้อราเกิดขึ้น และส่งผลเสียต่อสุขภาพเช่น โรคหอบ โรคภูมิแพ้ และโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจได้
.
แต่ถ้าในอาคารมีปริมาณความชื้นที่น้อยเกินไป อาจส่งผลให้ระคายเคืองทางผิวหนัง ผิวแห้งและคันได้ง่ายกว่าปกติ อาจก่อให้เกิดอาการผิวบางอย่างรุนแรง เนื่องจากอากาศที่แห้งนั้นดึงความชื้นจากผิวหนังของเราไป