กิจกรรมสัมมนา Cartridge Heater

“ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ฟรี !! ”

สัมมนาออนไลน์เรื่อง “Temperature Sensor” ผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ Watlow ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยบริษัทยูไนเต็ด อินสทรูเมนท์ แอนด์ เมโทรโลยี จำกัด

ในวันพุธที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 – 11.00 น.

ลงทะเบียนเข้ามร่วมสัมมนา