สัมมนาออนไลน์ Temperature Sensor

วันนี้ UIM มีวิดีโอสั้น ๆ จากกิจกรรมสัมมนาออนไลน์หัวข้อ Temperature Sensor มากฝากค่ะ? .
00:58 Temperature Sensor คืออะไร ?
01:52 หลักการทำงานของ Thermocouple
22:14 หลักการทำงานของ RTD
29:32 ข้อแนะนำการใช้งาน
31:16 รูปแบบของ Thermocouple / RTD