สัมมนาออนไลน์ Temperature Measurement

วิดีโอจากกิจกรรมสัมมนาออนไลน์หัวข้อ Temperature Measurement ผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ E+E ELEKTRONIK และ GEORGIN ?
.
00:16 หลักการทำงานของเครื่องวัดอุณหภูมิ แบบแมคคานิกส์
27:52 หลักการทำงานของเครื่องวัดอุณหภูมิ แบบอิเล็กโทรนิกส์
59:53 ตัวอย่างเครื่องวัดอุณหภูมิ