รับสมัครพนักงาน

??  UIM กำลังหาเพื่อนร่วมงาน  ??

ตำแหน่ง Sales engineer
– ไม่จำกัดเพศ
– จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
– สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็คทรอนิกส์ อินสทรูเมนท์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
– มีรถยนต์ส่วนตัวสามารถนำมาใช้ทำงาน และ เดินทางต่างจังหวัดได้(บริษัทฯจ่ายค่าน้ำมัน และค่าสึกหรอให้)
.
ตำแหน่ง Pre-sales engineer
– ไม่จำกัดเพศ
– จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
– สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็คทรอนิกส์ อินสทรูเมนท์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
.
สามารถสมัครด้วยตนเองหรือส่ง Resume มาที่ E-mail sales@uimbkk.com
? Facebook : Uimbkk
? Line Official : @uimbkk
? sales@uimbkk.com
? (66)2944 8271-2