รับสมัครพนักงาน

📢📢  UIM กำลังหาเพื่อนร่วมงาน  📢📢

1. Sales
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
สาขาวิศกรรมไฟฟ้า อิเล็คทรอนิกส์ อินสทรูเมนท์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ไม่จำกัดเพศ
หากสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
.
2. Customer Service
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
สาขา บริหารธุรกิจทั่วไป ธุรการ
หรือสาขาใดก็ได้ ที่มีประสบการณ์การทำงานบริการหลังการขายหรือ/และจัดซื้อ
หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ไม่จำกัดเพศ
.
3. Technical Support
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
สาขาวิศกรรมไฟฟ้า อิเล็คทรอนิกส์ อินสทรูเมนท์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ไม่จำกัดเพศ
.
4. Digital Marketing
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาไอที, สารสนเทศ, การตลาด
สามารถทำงานเป็นทีมได้ และมีความคิดสร้างสรรค์
หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ไม่จำกัดเพศ
.
สามารถสมัครด้วยตนเองหรือส่ง Resume มาที่ E-mail sales@uimbkk.com
💬 Facebook : Uimbkk
💬 Line Official : @uimbkk
📧 sales@uimbkk.com
📞 (66)2944 8271-2