รับสมัครพนักงาน

📢📢  UIM กำลังหาเพื่อนร่วมงาน  📢📢

ตำแหน่ง Sales Engineer และ Inside Sales !

.

1. ตำแหน่ง Sales Engineering
– ไม่จำกัดเพศ
– วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมวัดคุม, วิศวกรรมไฟฟ้า หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีรถยนต์เป็นของตนเอง
– มีความมุ่งมั่น กะตือรือร้น และสามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ดี
– หากมีประสบการณ์ด้านงานขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
.
2. ตำแหน่ง Inside Sales
– ไม่จำกัดเพศ
– วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมวัดคุม, วิศวกรรมไฟฟ้า หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีความมุ่งมั่น กะตือรือร้น และสามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ดี
– หากมีประสบการณ์ด้านงานขายและสามารถขับรถได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
.
สามารถสมัครด้วยตนเองหรือส่ง Resume มาที่ E-mail sales@uimbkk.com
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
🌐 www.uimbkk.com
💬 Facebook : Uimbkk
💬 Line Official : @uimbkk
📧 sales@uimbkk.com
📞 (66)2944 8271-2