รับสมัครพนักงาน

?? UIM เปิดรับสมัครพนักงาน ??

? รายละเอียดดังนี้
1. ตำแหน่ง Technical Support 1 อัตรา
คุณสมบัติ
– เพศชาย หรือ เพศหญิง
– วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมวัดคุม, วิศวกรรมไฟฟ้า หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
– สามารถขับรถยนต์ได้
2. ตำแหน่ง Sales Engineer หลายตำแหน่ง
คุณสมบัติ
– เพศชาย หรือ เพศหญิง
– วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมวัดคุม, วิศวกรรมไฟฟ้า หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีความมุ่งมั่น กะตือรือร้น และสามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ดี
– มีรถยนต์เป็นของตนเอง
– หากมีประสบการณ์ด้านงานขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
หากสนใจร่วมงานกับทาง UIM
– สมัครด้วยตนเอง
– ส่ง Resume มาที่ E-mail sales@uimbkk.com
– เบอร์โทรศัพท์ 02-944-8271-2