ประกาศสำคัญ

? ประกาศสำคัญ ?
.
แบรนด์ WATLOW ประกาศหยุดผลิต “EZ-ZONE® PM Panel Mount Controller”
.
ลูกค้าที่มีความประสงค์สั่งซื้อยังสามารถสั่งซื้อได้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โดยสินค้าจะจัดส่งภายใน 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ?
.
หรือสามารถติดต่อสอบถามสินค้า Controller ตัวอื่น ๆ จากแบรนด์ WATLOW ได้ที่ช่องทางต่าง ๆ ของ UIM
.
สามารถติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
? Website : www.uimbkk.com
? Facebook : Uimbkk
? Line Official : @uimbkk
? sales@uimbkk.com
? (66)2944 8271-2