การเลือก bimetal thermometer และ Thermowell ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

การเลือก bimetal thermometer และ Thermowell ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

สิ่งที่ต้องคำนึงถึง 3 ข้อ คือ
1.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ bimetal และ thermowell ไม่ควรต่างกันเกินไป
2.เกลียวของ bimetal ควรเลือกเป็นแบบ slide
3.วิธีการติดตั้ง Bimetal ให้เหมาะสมกับการใช้งาน