watlow

แบรนด์ Watlow ออกแบบและผลิตเครื่องทำความร้อนสำหรับอุตสาหกรรม เซ็นเซอร์ ตัวควบคุมอุณหภูมิและซอฟต์แวร์สนับสนุน – รวมถึงการรองรับส่วนประกอบทั้งหมดของระบบ thermal system โดยแบรนด์ Watlow สร้างจากประเทศสหรัฐอเมริกา

ฮีตเตอร์
georgin

แบรนด์ GEORGIN มีความเชี่ยวชาญสองด้านหลักๆ คือ การใช้เครื่องมือทางอุตสาหกรรมและการเชื่อมต่อสัญญาณการวัดในพื้นที่อันตราย โดยแบรนด์ Georgin สร้างจากประเทศฝรั่งเศส

ทรานสมิตเตอร์

Sorry, no pages was found

Sorry, no pages was found

Sorry, no pages was found

Sorry, no pages was found

Sorry, no pages was found

Sorry, no pages was found

Sorry, no pages was found

Sorry, no pages was found

elektronik

แบรนด์ E + E Elektronik พัฒนาและผลิตเซ็นเซอร์เพื่อเครื่องติดต่อกับความชื้นสัมพัทธ์ อุณหภูมิ dew point ความชื้นในน้ำมัน คาร์บอนไดออกไซด์ ความเร็วของอากาศและการไหลของมวล โดยแบรนด์ E + E Elektronik สร้างจากประเทศออสเตรีย

เครื่องมือวัด

Sorry, no pages was found

Sorry, no pages was found

Sorry, no pages was found

Sorry, no pages was found

Sorry, no pages was found

Sorry, no pages was found

Sorry, no pages was found

Sorry, no pages was found

knick

แบรนด์ Knick พัฒนาและผลิตกระบวนการวิเคราะห์ของpH sensors, conductivity sensors, oxygen sensors, indicators, isolation amplifiers, transmitters, modules เป็นสินค้าที่เหมาะกับการใช้ภายในห้องปฏิบัติการและสามารถพกพาได้ โดยแบรนด์ Knick สร้างจากประเทศเยอรมัน

ทรานสมิตเตอร์

Sorry, no pages was found

Sorry, no pages was found

Sorry, no pages was found

tokido

TOKICO เครื่องวัดการไหลของการใช้งานที่หลากหลายเช่น การวัดน้ำมันเตา หม้อต้มและน้ำมันดีเซล ตลอดจนการวัดน้ำมันก๊าด น้ำมันความเข้มข้นมากและน้อย เครื่องวัดการไหล ของแบรนด์ TOKICO เป็นเครื่องวัดที่แม่นยำ ขนาดเล็ก และทนทานเป็นพิเศษ โดยแบรนด์ Tokico สร้างจากประเทศญี่ปุ่น